Howdy Peeps, Lebih tiga minggu aku tamat latihan praktikal, pada seminggu awal jalani menjalani rutin belia