Tolak depan tolak kiri tolak kanan. Seboleh-boleh nak menyempit supaya boleh masuk dalam train terlebih dahulu