Semakin hari semakin banyak syarikat tempatan yang berjaya membuat satu penanda aras yang baharu supaya pesaing