Kuala Lumpur. Kota raya yang sentiasa menjadi tarikkan pelancong bukan sahaja dari luar, malah dari dalam negara sendiri. Tak